Istotne wskazówki

Do prawidłowego działania i użytkowania urządzenia chłodniczego ważne jest odpowiednie środowisko pracy. Określa się je następującymi symbolami.

SN - lodówka przeznaczona jest do pracy w temperaturach najczęściej wahających się w przedziale + 10 / + 32 °C. Klimat subnormalny.

N - + 16 / + 32 °C. Klimat normalny.

ST - +18 / +38 °C. Klimat subtropikalny.

T - +18 / + 43 °C. Lodówka pracuje wydajnie w klimacie tropikalnym.

Warto wiedzieć jak długo po odłączeniu źródła zasilania komory utrzymują swą właściwa temperaturę. Jest dość istotny parametr. Najczęściej się go nie wykorzystuje, jednak przy nagłym braku prądu w domu może okazać się istotny.

Podczas transportu nie można kłaść lodówki. Może to spowodować jej trwałe uszkodzenie.

Nie wolno stawiać urządzeń chłodniczych w miejscach nasłonecznionych, ani w pobliżu grzejników, piecyków, itp.

Należy dokładnie umyć wnętrze lodówki przed pierwszym uruchomieniem.

Nie pozostawiaj otwartej lodówki. Powoduje to włączanie agregatu oraz pokrywanie przez lód krawędzi pokrywy od zamrażalnika lodówki. Utrudnia to pewnym czasie zamykanie zamrażalnika.
Wróć

Published by