Czynniki chłodnicze

Amoniak jako następca ogromnie szkodliwego dla atmosfery freonu objawił się o wiele bardziej pewny i wydajny. Niestety, nie jest pozbawiony wad, o czym w tym tekście powiemy.

Na sam początek opłaca się w ogóle rzec, co to jest NH3. Amoniak to nieorganiczny związek chemiczny, złożony z atomów wodoru i azotu. Jako związek chemiczny, NH3 słynny je jako NH3, jeżeli tymczasem chodzi o czynności amoniaku jako czynnika chłodniczego, w tym przypadku używa się symbolu R717.

Amoniak to jeden z najkorzystniej rozpoznawalnych gazów. Wszystko dzięki specyficznemu zapachowi, który jest prosto wyczuwalny nawet przy niekoniecznie ogromnym stężeniu amoniaku. Aromat amoniaku jest stosunkowo ostry i drażniący, a im znaczniejsze jest stężenie tego gazu, tym bardziej NH3 staje się niebezpieczny.

Amoniak jest gazem łatwopalnym oraz toksycznym. Przy wycieku amoniaku z urządzenia chłodniczego wystarczy jedna iskra, która doprowadzi do wybuchu. Należy ograniczać stężenie amoniaku w urządzeniach chłodniczych. Im większa bowiem masa amoniaku, tym ryzyko wybuchu staje się znaczniejsze.

Amoniak ma jednak także inne użytkowania, między innymi przy wyrabianiu rozpuszczalników, materiałów wybuchowych czy tkanin syntetycznych. Jak wobec tego można zauważyć, możliwości wykorzystania amoniaku są tak naprawdę niebywale duże.

Wybuchowość i łatwopalność amoniaku eliminuje go jako składnik chłodniczy zastosowany wręcz w tegoż rodzaju urządzeniach chłodniczych jak chłodnice. Tutaj bowiem ciągły relacje z pracującym na sporych obrotach silnikiem spalinowym nie byłby zbyt bezpieczny. Z tegoż toteż obok amoniaku działą masa alternatywnych warunków chłodniczych, tych jak chociażby - najistotniej oczywiste - powietrze czy też woda.

We wymienionych chłodnicach zamiast amoniaku składnikiem chłodniczym jest glikol, który jednak nie nada się do użycia jego na tak ogromną skalę, jak to jest możliwe w wypadku amoniaku.

To właśnie amoniakiem chłodzone są chłodziarki w marketach, lady oraz regały chłodnicze. Z takiego również względu ważne staje się to, ażeby personel punktów, obsługujący takie urządzenia chłodnicze mieli ukończone odpowiednie szkolenia również ćwiczenia, jakie nauczą tego, jak w bezpieczny sposób obsługiwać taką ladę czy też lodówkę. Wydaje się, iż nie ma w tym nic trudnego, zdaje się zaś, że są to tylko pozory.

Opłaca się przyznać z kolei, iż współczesne lodówki, mocowane w sklepach spożywczych, znacznie bardziej zaopatrzone są w wyjątkowe sterowniki, które gwarantują dużo lepszą kontrolę pracy urządzenia. W w takim razie komputer nader szybko informuje o każdych nieszczelnościach i awariach jak też o możliwym wycieku amoniaku. W szczególności takie automatyczne układy dają możliwość aby określać poprawne stężenie amoniaku, aby urządzenie pracowało właściwie i bezawaryjnie.

Published by